k.n. 6

krbové nářadí se zakovaným kamenem

nástěnné krbové nářadí
nátěnné krvové nářadí