zakovaný kámen

zábradlí se zakovaným kamenem

Bukovice
Bukovice
Bukovice
Bukovice