Repliky, kopie

 zde si můžete prohlédnout výrobky, které nahrazují originály v historických oběktech. Aby byly k nerozeznání od původních originálů, vyrábíme je podle historických postupů.

Ukázky realizací