Vel. Mez III

kované balkónové zábradlí ve Velkém Meziříčí

Vel. Mez III